NapisHeaderVector

Tel: 030 392 352

flag 1937515aa4

flag 1937515aa4

NapisHeaderVector

Tel: 030 392 352

info@gourmethomas.si

LogotipHeader

Cook + Eat + Drink = Enjoy

 
 
Catering
 
GuestCooking
  
Svetovanje

SpletnaTrgovina2

Trgovina

 
FotoGalerija
 
Kontakt

Sodelujemo z:

 

PiroStajnbirt

Pogoji prijave

Na delavnico se lahko prijavite preko spletnega obrazca na info@gourmethomas.si ali na tel. št. 030 / 392 352.

Plačilo lahko izvedete po prejetem predračunu preko plačilnega naloga UPN na transakcijski račun
IBAN: SI56 6100 0001 3247 443 najkasneje 5 dni pred izvedbo delavnice. V primeru, da imate darilni bon, navedite v prijavi kodo oz. številko darilnega bona.

Cena kulinarične delavnice se razlikuje od posameznega dogodka oziroma vsebine. Pri plačilu (nakupu) veljajo cene v trenutku oddaje oz. potrditve naročila.

Organizatorjem kulinaričnih delavnic je Gourmet Thomas, Tomáš Javůrek s.p., Galetova ulica 6, Kokrica, 4000 Kranj (v nadaljnem besedilu ,,organizator). Pravila in pogoji veljajo za vse kulinarične delavnice (tečaje), dogodke in različne storitve, ki jih Gourmet Thomas organizira oz. ponuja.

Organizator se zavezuje, da zagotovi dogodek ali posamezne storitve v skladu s potrjenim naročilom oz. plačanim predračunom stranke. Stranka se strinja, da plača organizatorju ceno za sodelovanje na delavnicah oz. za opravljene storitve. Pogodbeno razmerje nastane s potrditvjo naročila stranke iz strane organizatorja.

Naročilo za storitve organizatorja more vsebovat identifikacijske podatke o naročniku (ime in priimek, naslov, tel.št. ali e-mail. V primeru, da je naročnik podjetje, davčno številko in odgovorno osebo, katera skrbi za oddano naročilo. Naročila se lahko izvedejo preko spletnega obrazca ali na telefonski številki organizatorja. Organizator se obveže na prejeto naročilo odgovoriti v roku 2 delovnih dni od prejema naročila.

V primeru, da stranka odpove svojo rezervacijo na dogodku 4 dni (oz. 96ur) pred njenim pričetkom ima pravico do povrnitve 100% zneska, ki ga je vplačala.

V primeru, če stranka odpove svojo rezervacijo na dogodku iz kateregakoli razloga 3 – 2 dni (oz. 72ur – 48ur) pred njenim pričetkom ima pravico do povrnitve 50% vplačanega zneska.

V primeru, če stranka ne prekliče ali rezervacijo dogodka odpove iz kateregakoli razloga 1 dan (oz.24ur) prej ali na dan dogodka je organizator upravičen zadržati celoten že vplačan znesek.

Če je stranka upravičena do povrnitve vplačanega zneska, ji je organizator dolžen znesek v roku 14 dni nakazati na njen osebni oz. poslovni račun, ki je naveden v odstopni izjavi.

Če organizator iz kateregakoli razloga tečaja ne izvede, je dolžan stranki povrniti celoten znesek prijavnine oz. po dogovoru s stranko lahko prenese rezervacijo na kasnejši datum izvedbe dogodka.

Stranka izrecno izjavlja, da se strinja s pridobitvijo vizualnih in vizualno-zvočnih posnetkov iz kulinaričnih delavnic, dogodkov in storitev, katere organizira organizator. Organizator ima pravico te posnetke uporabljati, za predstavitev na svoji spletni strani ali na propagandnih materialih oz. za drugo trženje svojih gradiv. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb med potekom programa kulinaričnih delavnic.

 

LogotipHeader

Cook + Eat + Drink = Enjoy

TemeinTermini KuharskiTecaji KulinaricnaDelavnica
Teme
Termini
Cene
Prijava
na delavnice
Kulinarične
delavnice